Winstbox voor ondernemers gaat niet door - Bruijn Advies

Het invoeren van een winstbox – een aparte box voor ondernemers in de inkomstenbelasting – is te complex en heeft geen duidelijke voordelen. Het kabinet heeft daarom besloten af te zien van de verdere uitwerking en invoering van de winstbox.

De winstbox was bedoeld om de belastingdruk van ondernemers in de inkomstenbelasting en werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling dichter bij elkaar te brengen en de doorgroei te stimuleren. Voor ondernemers ging dan een apart tarief gelden en de huidige ondernemersfaciliteiten – zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling – zouden verdwijnen.

Winstbox voor ondernemers gaat niet door